Tre populära andningsövningar

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Vi beskriver nedan tre andningsmetoder som är tämligen populära bland yogier. Den första är den välkända ”renande yogaandningen” (härefter kallad renande andning) som tillskrivs ligga bakom den stora uthållighet av lungorna som återfinns bland yogier, och de avslutar oftast en andningsövning med denna renande andning.

Vi beskriver också den ”nerv-vitaliserande yogaandningen” (härefter kallad nerv-vitaliserande andning) som i evigheter har gått i arv bland yogier men aldrig har förbättrats av västerlänningar.

Vi beskriver även ”yogi-röstandningen” som i stor utsträckning står för de melodiösa, vibrerande röster som återfinns hos de bästa orientaliska yogierna.  Se dessa övningar som en gåva från dina österländska bröder och börja praktisera dem.

1. Renande andning

Yogierna har en favoritandning som de utövar när de känner ett behov av att ventilera och rena lungorna. De avslutar många av sina övriga andningsövningar med denna andning och vi har valt att följa deras exempel. Denna renande andning ventilerar och renar lungorna, stimulerar alveolerna, ger en allmän tonus till andningsorganen och främjar deras allmänt friska tillstånd. Förutom denna effekt har det visat sig att andningen i hög grad fräschar upp hela systemet. Efter att ha ansträngt andningsorganen kommer talare, sångare etc. att finna att denna andning är särskilt vilsam.

 1. Andas in ett fullständigt andetag.
 2. Håll andan i några sekunder.
 3. Forma läpparna som om du blåser en visselpipa (men tryck inte ut kinderna) och släpp därefter med stor kraft ut lite luft genom munnen.
 4. Vänta en stund, håll andan, och fortsätt att blåsa ut lite mer luft.
 5. Upprepa tills det inte finns någon mer luft kvar att blåsa. Kom ihåg att en avsevärd kraft ska användas vid utandning genom läpparnas öppning.

Denna andning är tämligen uppfriskande när du är trött och allmänt slut. Om du provar den kommer du att bli övertygad om dess förtjänster. Du bör öva tills den kan utföras naturligt och lätt, eftersom den används för att avsluta ett stort antal andra övningar som tas upp i denna bok och det är viktigt att den förstås ordentligt.

Nerv-vitaliserande andning

Nerv-vitaliserande andning är en välkänd övning bland yogier. Enligt dem är den bland de starkaste nervstimuli och energigivare som mänskligheten känner till. Övningens syftar till att stimulera nervsystemet, utveckla nervkraften, energin och vitaliteten. Den ger ett stimulerande tryck mot viktiga nervcentra, som i sin tur stimulerar och ger energi till hela nervsystemet, samt skickar ett ökat flöde av nervkraft till alla delar av kroppen.

 1. Stå upprätt.
 2. Andas in ett komplett andetag och håll andan.
 3. Sträck ut armarna rakt framför dig, låt dem vara något mjuka och avslappnade, med endast tillräckligt med nervkraft för att hålla dem utsträckta.
 4. Dra händerna långsamt bakåt mot skuldrorna och spänn gradvis musklerna så mycket att du känner en darrande rörelse när dina nu hårt knutna nävar når axlarna.
 5. Håll därefter musklerna spända, samtidigt som du långsamt stöter ut knytnävarna och sedan snabbt drar dem tillbaka (fortfarande spända). Upprepa ett flertal gånger.
 6. Andas ut kraftigt genom munnen.
 7. Avsluta med renande andning.

Effektiviteten hos övningen beror i hög grad på hur snabbt du drar tillbaka knytnävarna, på musklernas spänning, och naturligtvis på lungorna som är fyllda med luft. Övningen måste erfaras för att uppskattas. Det finns ingen bättre styrketår, som våra västerländska vänner skulle ha uttryckt saken.

[GARD]

Yogi-röstandning

Yogierna har en speciell form av andning för att utveckla rösten. De är kända för sina underbara röster, som är starka, jämna och klara, och har en underbar trumpetliknande klang. Efter att ha praktiserat denna speciella andningsövning har deras röster blivit mjuka, vackra och flexibla, med en obeskrivligt säregen flytande kvalitet och stor kraft. Metoden kan med tiden ge ovan nämnda egenskaper, en röst som en yogi, till den som troget praktiserar den.
Denna form av andning ska naturligtvis endast användas som en tillfällig övning och inte som en vanlig form av andning.

 1. Andas in ett komplett andetag mycket långsamt, men stadigt, genom näsborrarna. Ta så mycket tid som möjligt på dig vid inandningen.
 2. Håll andan i några sekunder.
 3. Blås ut luften kraftigt i ett stort andetag med vidöppen mun.
 4. Vila lungorna med renande andning.

Utan att gå närmare in på yogiernas teorier om ljudalstring vid tal och sång kan vi säga att erfarenheten har lärt dem att klangfärg, kvalitet och en kraftig röst inte bara beror på röstorganen i halsen, utan även att ansiktsmuskler etc. är av betydelse. Vissa män med stor bröstkorg har en dålig röstton, samtidigt som andra med en jämförelsevis liten bröstkorg har en röst med fantastisk styrka och kvalitet.

Här är ett intressant experiment värt att prova:

 1. Ställ dig framför en spegel och börja vissla, och notera formen på munnen och ditt allmänna ansiktsuttryck.
 2. Prata eller sjung sedan som vanligt och se skillnaden.
 3. Börja sedan att vissla igen i ett par sekunder,
  och sedan, 
  utan att ändra positionen för dina läppar eller ansikte, sjung några toner och notera vilken levande, resonant, tydlig och vacker ton du får.

Samtliga andningsövningar har hämtats från boken ”Handbok i yogaandning”.