Komplett andning

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Komplett andning är den mest grundläggande andningen i hela andningsläran. Du måste till fullo bekanta dig med metoden och behärska den perfekt innan du kan hoppas på att se resultat från övriga andningstekniker. Du bör inte nöja dig med att endast halvdant lära dig metoden, utan istället på allvar arbeta med den till dess den blir ditt naturliga sätt att andas. Det kommer att kräva arbete, tid och tålamod, men utan dessa saker har ingenting någonsin åstadkommits. Till andningsläran finns inga genvägar. För att se resultat måste du vara beredd att träna och studera på allvar.[GARD]

De resultat som erhålls av att fullständigt behärska yogaandning är stora och ingen som har lärt sig den går frivilligt tillbaka till att andas som förut. Du kommer att berätta för dina vänner att du anser dig ha fått mer än väl tillbaka för nedlagt arbete. Vi säger detta nu så att du helt kan förstå nödvändigheten och betydelsen av att behärska denna grundläggande yogaandning, istället för att hoppa över den för att prova på några av de andra attraktiva variationer. Återigen, om du börjar på rätt sätt uppnår du resultat, men försummas grunden kommer hela bygget förr eller senare att rasa.

Ett möjligen bättre sätt att visa på hur du kan utveckla komplett andning kan vara enkla anvisningar, som sedan följs upp med allmänna kommentarer och avslutas med övningar. Dessa övningar syftar till att utveckla bröstkorg, muskler och lungor, som efter bristfällig andning har tillåtits stanna i ett oexploaterat tillstånd. Här vill vi säga att denna fullständiga andning inte är påtvingad eller onormal, utan tvärtom går tillbaka till naturens egna principer. Den friska ociviliserade vuxna personen och det friska civiliserade barnet andas båda på detta sätt, men den civiliserade människan har antagit onaturliga metoder för sitt leverne, kläder, etc. och förlorat sin födslorätt.

Vi vill påminna dig om att komplett andning inte nödvändigtvis kräver att lungorna fylls fullständigt vid varje inandning. Du kan andas in en genomsnittlig mängd luft med hjälp av komplett andning, och fördela inandningsluften i stor eller liten kvantitet till lungornas alla delar. Men du måste andas in en serie av fulla kompletta andetag flera gånger om dagen, när tillfälle erbjuds, för att hålla systemet i gott skick.

Instruktion för komplett andning:

  1. Stå eller sitt upprätt.
  2. Andas in stadigt genom näsan och fyll först de nedre delarna av lungorna. Detta åstadkoms genom att diafragman aktiveras. När den sänks ger den ett lätt tryck på bukorganen, som i sin tur trycker fram bukväggen.
  3. Fyll därefter de mellersta delarna av lungorna och tryck ut de nedre revbenen, bröstbenet och bröstkorgen.
  4. Fyll därefter de övre delarna av lungorna genom att skjuta ut den övre bröstkorgen. Detta lyfter bröstet inklusive de övre sex eller sju revbensparen.
  5. I den slutliga rörelsen kommer den nedre delen av buken att dras in något, vilket stöder lungorna och hjälper till att fylla lungornas översta delar.
  6. Håll andan i några sekunder.
  7. Andas ut i ett ganska långsamt tempo och håll bröstet i en fast position. Dra in buken något och lyft den långsamt uppåt, samtidigt som luften lämnar lungorna. Slappna av bröst och buk när luften är fullständigt utandad.

Lite övning kommer att göra denna del av andningen lätt, och när du väl har lärt dig hela rörelsen kommer den att utföras nästan automatiskt. Vid en första anblick kan det verka som om denna andningsmetod består av tre distinkta rörelser, men så är inte fallet. Inhalationen är kontinuerlig och hela brösthålan, från diafragman till bröstets högsta punkt nära nyckelbenen, expanderas i en likformig rörelse.

Undvik en ryckig serie av inandningar, utan sträva istället efter att uppnå en jämn och sammanhängande rörelse. Med lite övning övervinner du snart tendensen att dela upp inandningen i tre rörelser, utan andas istället i ett enhetligt kontinuerligt andetag och kan fullfölja inandningen på några sekunder.

Det kommer att framgå att med komplett andning aktiveras hela andningsapparaten genom att alla delar av lungorna, inklusive de mest avlägsna alveolerna, utnyttjas och brösthålan expanderas i alla riktningar.[GARD]

Du kommer också att märka att komplett andning verkligen är en kombination av låga, mellan och höga andetag som snabbt efterföljer varandra, i en given ordning och på ett sådant sätt att de bildar ett enhetligt, kontinuerligt och komplett andetag.

Det är en stor fördel om du övar komplett andning framför en stor spegel. Placera händerna lätt över buken så att du känner av rörelserna. I slutet av inandningen är det bra att då och då höja axlarna något. Därmed höjs nyckelbenen och luften kan passera fritt i den lilla övre loben av höger lunga, den plats som först brukar drabbas av tuberkulos.

När du börjar öva kan du ha mer eller mindre problem med att behärska komplett andning, men med lite övning kommer du att lyckas. När du väl har lärt metoden kommer du aldrig mer frivilligt att återgå till att andas som förut.

Samtliga andningsövningar har hämtats från boken ”Handbok i yogaandning”.