Andning – några vanliga frågor

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Vad är andning?

Det är genom andning som luft förs in och ut ur våra lungor. Därmed får kroppen nödvändigt syre samtidigt som den kan göra sig av med giftig koldioxid. Man kan därför säga att andning är en process som ger kroppen syre där det behövs, samtidigt som koldioxid frigörs.

Varför måste vi andas?

Vid cellandningen frigörs energi genom metabolism av energirika molekyler, såsom glukos (druvsocker). Som restprodukt i cellandningen bildas koldioxid. När vi andas in får vi syre och när vi andas ut blir vi av med koldioxid.

Var sker gasutbytet?

Gasutbytet sker i lungornas blåsor (alveolaer) genom passiv diffusion av gaser mellan lungan och kapillärer från hjärtat. Därmed syresätts syrefattigt blod som når ut till kroppens alla celler. Utan syre dör cellerna och därmed kroppen inom ett fåtal minuter.

Vad innehåller luften?

Luften vi andas innehåller 78 procent kväve, 21 procent syre, och 1 procent argon och övriga gaser. Utandningsluften innehåller 78 procent kväve, 14-16 procent syre, 4-5 procent koldioxid, och 1 procen argon och övriga gaser. Vid andningen sker även en förlust av vatten från kroppen, eftersom luften i lungorna har en 100-procentig luftfuktighet då vatten diffunderar tvärs över den fuktiga ytan i luftvägar och alveoler.

Hur sker andningen?

När vi andas in eller ut sker en sammandragning och plattning av diafragman, den kupolformade muskeln som skiljer bröstkorgen från buken. När buken är avslappnad ger diafragman en sammandragning, vilket i sin tur leder till att buken buktar utåt så att kroppens volym expanderar. Detta minskar trycket i bröstkorgen med följd att lungorna expanderar. Det är detta som är inandningen. När sedan diafragman slappnar av lämnar luften lungan, eftersom lungan är elastisk. För denna lugna och avslappnade utandning krävs mycket lite energi.

Vad är medveten andning?

Andningen är en av de få kroppsliga funktioner som, inom vissa gränser, kan styras både medvetet och omedvetet. Medveten andning är vanlig i vid meditation och yoga, där man med olika andningsövningar lär sig att disciplinera sin andning, till en början medvetet men senare omedvetet, för andra än livsuppehållande syften. Även vårdat tal är beroende av medveten andningskontroll. Den absolut viktigaste andningsövningen är den kompletta andningen.

Vad är omedveten andning?

Den omedvetna andningen styrs av specialiserade centra i hjärnstammen, som vid varje given tidpunkt automatiskt reglerar såväl andningshastigheten som djupet i andningen efter kroppens behov. När koldioxidhalten ökar i blodet reagerar den med vattnet i blodet, med följd att kolsyra bildas. Mjölksyra, som bildas vid exempelvis löpning och styrketräning, uppkommer eftersom syret inte räcker till för musklernas energiförbrukning.

Såväl koldioxid som mjölksyra sänker blodets pH (det blir mer surt), vilket stimulerar kemoreceptorer i halspulsådern, aortan samt andningscentrum i den förlängda märgen. Dessa kemoreceptorer skickar fler nervimpulser till andningscentrum i den förlängda märgen och hjärnstammen, vilka i sin tur skickar motoriska nervimpulser till diafragman, som aktiverar bröstkorgen och därmed andningen. Hela denna process är kontinuerlig, automatisk och helt omedveten.

Samtliga andningsövningar har hämtats från boken ”Handbok i yogaandning”.