Share on FacebookTweet about this on Twitter

När du använder rätt andningsteknik förbättras din andning, vilket är viktigt eftersom god andningsförmåga är en förutsättning för att du ska må bra. När du andas på ett korrekt sätt får du i dig all den syre du behöver och blir av med koldioxid och andra giftiga ämnen som bildats i kroppen. Det finns en mängd olika andningsmetoder, alltifrån yogaanding till profylaktisk andning, alla ämnade för att andas rätt.

Den andningsmetod som vi har valt att fokusera på är yogaandning. För att behärska yogaandningen måste du först och främst lära dig den kompletta andningen. Därefter bör du studera basala andningsövningar, och slutligen lära dig renande andning och andra populära andningsövningar.

Genom att regelbundet praktisera yogaandning kommer du att uppnå fantastiska resultat, kraftigt förbättra din andningskapacitet, och må betydligt bättre i såväl själ som kropp.

Yogaandning – andningsteknik från orienten

Yogaandning är en andningsteknik som funnits i årtusenden i Indien med omkringliggande länder. Den ingår som en basal del i yoga och meditation, och används inom den österländska medicinen som en naturlig del av naturligt läkande, och inte minst som förebyggande metod mot sjukdom och ohälsa.

Yogaandning gör stor nytta

När du har lärt dig grunderna i yogaandning kommer du att kunna minska din smärta, reducera din ångest, orka vardagens sysslor och se världen i ett nytt ljus.

Inom hälso-och sjukvården används yogaanding för att lindra värk och smärta, och organisationer för allergi- och astmasjuka rekommenderar den för att förbättra lungkapaciteten och förbättra välmåendet hos behövande patientgrupper.

Löpare och andra elitidrottare använder yogaandning eller motsvarande andningstekniker för att förbättra sin prestation. Med ökad syresättning i blodet får de ökad förmåga att hantera smärta samt ökad förbränning och energiförbrukning, vilket ger förbättrad uthållighet och fysisk förmåga, vilket möjliggör ökad idrottsprestation såsom att springa längre på kortare tid.

Även vanliga friska människor mår betydlig bättre av att praktisera denna andningsteknik. Förutom förbättrad andning ger yogaandning även förbättrad kroppshållning och ökat psykiskt välmående.  Då den går snabbt att lära sig och tar lite tid i anspråk, samtidigt som den gör stor nytta, finns det egentligen inget gott skäl att inte praktisera den.

Andningsteknik enkel att lära

Genom att följa instruktionerna i de andningsövningar som vi presenterar kommer du snabbt att lära dig grunderna i yogaandning. Du kan även fördjupa dig i böcker som ”handbok i yogaandning” om du vill komma vidare i din utveckling, men med den grundläggande yogaandning som vi presenterar här kommer du mycket långt.

Komplett andning

I grunden handlar det om att andas som naturen har menat, och inte andas på det felaktiga sätt som många av oss i väst har anammat av lättja eller oförstånd. Den grundläggande andningstekniken inom yogaandningen är komlett andning. När du andas med komplett andning använder du hela  bröstkorgen, och inte endast den översta delen av lungan kommer till användning. När du använder denna andningsteknik använder såväl diafragman i magen, som mellersta och övre delen av lungan. En mer utförlig beskrivning av den kompletta andningen finner du här.

Andas rätt med basala andningsövningar

Innan du lär dig mer avancerade andningstekniker måste du behärska komplett andning och andra grundläggande andningsövningar. Detta eftersom komplicerade andningsövningar till stor del baseras på basala andningstekniker. Trots att många andningsövningar inom yogaanding är tillsynes enkla till sitt innehåll gör de stor nytta. Om du lär dig dem står du på en god grund att andas på det sätt som naturen har menat.