Tre populära andningsövningar

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Vi beskriver nedan tre andningsmetoder som är tämligen populära bland yogier. Den första är den välkända ”renande yogaandningen” (härefter kallad renande andning) som tillskrivs ligga bakom den stora uthållighet av lungorna som återfinns bland yogier, och de avslutar oftast en andningsövning med denna renande andning. …

Läs mer